فصل ۱ – سوالات به همراه پاسخ نامه

کانال تلگرامی ما شامل biology_10@ انیمیشن ، فیلم ، عکس ، پاورپوینت ، عکس و… جهت آموزش دقیق و جزع به جزع زیست شناسی می باشد ،همین حالا به ما بپیوندید

  • برای تولید این اثر ساعت ها وقت صرف شده است ، هر گونه کپی برداری و سوء استفاده حرام و خلاف قانون می باشد .

۱- مقدار قابل توجهی از غذایی که می خوریم از کجا آمده است ؟ چند نمونه از این غذاها را مثال بزنید .
از گیاهان و جانوران اصلاح شده به دست می آیند. امروزه مرغ، ماهی، گاو و گوسفند، انواع میوه ها و حتی گندم، برنج و ذرتی که می خوریم، اصلاح شد ه اند و محصولات بهتر و بیشتر تولید می کنند
۲- . امروزه بسیاری از بیماری ها مانند بیماری های قند و افزایش فشارخون که حدود صد سال پیش به مرگ منجر می شدند، چگونه مهارشده اند ؟
روش های درمانی و داروهای جدید
۳- . امروز با استفاه از ……..،هویت انسان ها را به آسانی شناسایی می کنند ؟
دنا DNA ی افراد

کانال تلگرامی ما شامل biology_10@ انیمیشن ، فیلم ، عکس ، پاورپوینت ، عکس و… جهت آموزش دقیق و جزع به جزع زیست شناسی می باشد ،همین حالا به ما بپیوندید
۴- امروزه چگونه از بیماری های ارثی ای خبردار می شوند که ممکن است در آینده به سراغ انسان بیایند ؟
با خواندن اطلاعات مولکول های دِنای افراد
۵- علم زیست شناسی به چه علومی می تواند کمک کند ؟
کمک به علوم فنی که دستگاه ها و تجهیزات پزشکی، آزمایشگاهی و … را می سازند و همچنین علم زیست شناسی علاوه بر آنچه گفته شد، می تواند در مبارزه با آفت های کشاورزی، در حفظ تنوع زیستی و بهبود طبیعت و زیستگاه ها نیز به ما کمک کند .
۶- آیا زیست شناسی می تواند به تمام سوالات بشری پاسخ دهد ؟ چرا ؟
خیر ، چون زیست شناسی به عنوان یک زیر شاخه از علوم تجربی دارای محدودیت هایی است . دانشمندان و پژوهشگران علوم تجربی فقط در جست وجوی علت های پدیده های طبیعی و قابل مشاهده اند. مشاهده، اساسِ علوم تجربی است؛ بنابراین، در زیست شناسی، فقط ساختارها و یا فرایندهایی را بررسی می کنیم که برای ما به طور مستقیم یا غیر مستقیم قابل مشاهده واندازه گیری اند. پژوهشگران علوم تجربی نمی توانند دربارهٔ زشتی و زیبایی، خوبی و بدی، ارزش های هنری و ادبی نظر بدهند.

کانال تلگرامی ما شامل biology_10@ انیمیشن ، فیلم ، عکس ، پاورپوینت ، عکس و… جهت آموزش دقیق و جزع به جزع زیست شناسی می باشد ،همین حالا به ما بپیوندید
۷- زیست شناسی ، فقط در جستجوی …… و یا فرایندهایی را بررسی می کنیم که برای ما به طور مستقیم یا غیر مستقیم قابل ….. و…… اند
علت های پدیده های طبیعی – مشاهده و اندازه گیری
۸- در واقع زیست شناسی علم بررسی چیست ؟
زیست شناسی علم بررسی حیات است
۹- بجای تعریف حیات باید چه چیزی را عنوان کنیم ؟
ویژگی های جانداران

کانال تلگرامی ما شامل biology_10@ انیمیشن ، فیلم ، عکس ، پاورپوینت ، عکس و… جهت آموزش دقیق و جزع به جزع زیست شناسی می باشد ،همین حالا به ما بپیوندید
۱۰- ویژگی های جانداران را ذکر کرده و آنها را تعریف کنید .
۱) نظم و ترتیب: همهٔ جانداران، سطوحی از سازمان یابی دارند و منظم اند؛
۲) هم ایستایی) هومئوستازی) : محیط جانداران همواره در تغییر است؛ اما جاندار می تواند وضع درونی پیکر خود را در حد ثابتی نگه دارد؛ مثلاً وقتی سدیمِ خون افزایش می یابد، دفع آن از طریق ادرار زیاد می شود.
۳) رشد و نمو: جانداران رشد و نمو می کنند و اطلاعاتِ ذخیره شده در دِنای جانداران، الگوهای رشد و نمو همهٔ جانداران را تنظیم می کند.
۴) فرایند جذب و استفاده از انرژی: جانداران انرژی می گیرند؛ از آن برای انجام فعّالیت های زیستی خود استفاده می کنند و بخشی از آن رابه صورت گرما از دست می دهند؛ مثلاً گنجشک غذا می خورد و از انرژی آن برای گرم کردن بدن و نیز برای پرواز و جست وجوی غذا استفاده می کند.
۵) پاسخ به محیط: همهٔ جانداران به محرک های محیطی پاسخ می دهند؛ مثلاً ساقهٔ گیاهان به سمت نور خم می شود.
۶) تولیدمثل: جانداران موجوداتی کم وبیش شبیه خود را به وجود می آورند. یوزپلنگ همیشه از یوزپلنگ زاده می شود.
۷) سازش با محیط: جانداران ویژگی هایی دارند که برای سازش و ماندگاری در محیط، به آنها کمک می کنند؛ مانند موهای سفید خرس قطبی.
۱۱- هم ایستایی را توضیح دهید .
جاندار می تواند وضع درونی پیکر خود را در حد ثابتی نگه دارد؛ مثلاً وقتی سدیمِ خون افزایش می یابد، دفع آن از طریق ادرار زیاد می شود.
۱۲- دنای جانداران چه اطلاعاتی در مورد رشد و نمو جانداران در خود ذخیره می کند ؟
اطلاعات ذخیره شده در مورد الگوی رشد و نمو جاندار می باشد

کانال تلگرامی ما شامل biology_10@ انیمیشن ، فیلم ، عکس ، پاورپوینت ، عکس و… جهت آموزش دقیق و جزع به جزع زیست شناسی می باشد ،همین حالا به ما بپیوندید
۱۳- انرژی که جانداران از محیط پیرامونشان می گیرند صرف چه اعمالی می شود ؟
برای انجام فعّالیت های زیستی خود استفاده می کنند و بخشی از آن رابه صورت گرما از دست می دهند
۱۴- تفاوت سازش با محیط و واکنش نسبت به محیط چیست ؟
واکنش به محیط معمولا طی شرایط دفعی مثل تغییر زاویه نور خورشید صورت می گیرد . سازش با محیط نسبت به سازگاری نسبت با محیط و گاهی در طی چند نسل اتفاق می افتد .
۱۵- سطوح سازمان یافته نسبت به محیط را به ترتیب بنویسید .
اتم ، ملکول ، اندامک ، یاخته(سلول) ، بافت ، اندام ، دستگاه ، جاندار ، جمعیت ، اجتماع ، بوم سازگار ، زیست بوم ، زیست کره

کانال تلگرامی ما شامل biology_10@ انیمیشن ، فیلم ، عکس ، پاورپوینت ، عکس و… جهت آموزش دقیق و جزع به جزع زیست شناسی می باشد ،همین حالا به ما بپیوندید
۱۶- دو اندامک را نام ببرید .
راکیزه ، هسته
۱۷- کوچکترین واحدی که تمام ویژگی های حیات را دارد چه نام دارد ؟
یاخته
۱۸- حیات درون یاخته را چگونه توضیح می دهند ؟
به مجموعه تعاملات بین اندامک ها درون یاخته
۱۹- اندام از چه چیزهایی درست شده است ؟
از مجموع بافت ها اندام بوجود می آید

کانال تلگرامی ما شامل biology_10@ انیمیشن ، فیلم ، عکس ، پاورپوینت ، عکس و… جهت آموزش دقیق و جزع به جزع زیست شناسی می باشد ،همین حالا به ما بپیوندید
۲۰- دستگاه حرکتی یک پستاندار مثل گوزن از چه اجزاعی تشکیل شده است ؟
دستگاه حرکتی عبارتند از ماهیچه ای و استخوان ها
۲۱-جمعیت را در زیست کره توضیح دهید .
مجموعه جانداران یک گونه که در یک جا زندگی می کنند ، یک جمعیت را بوجود می آورد .
۲۱- اجتماع را در زیست کره توضیح دهید .
در هر بوم سازگاری جمعیت های ساکن با یکدیگر تعامل دارند یک اجتماع را بوجود می آورند .

کانال تلگرامی ما  : شامل biology_10@ انیمیشن ، فیلم ، عکس ، پاورپوینت ، عکس و… جهت آموزش دقیق و جزع به جزع زیست شناسی می باشد ،همین حالا به ما بپیوندید
۲۲- زیست بوم در زیست کره را تعریف کنید .
زیست بوم از چند زیست بوم سازگار تشکیل شده است .
۲۳- زیست کره چیست ؟
زیست کره شامل همه ی جانداران ، همه ی زیستگاهها و زیست بوم های کره زمین است .
۲۴- یاخته را چیست ؟
یاخته، مکان خاصّی در سلسله مراتب سازمان یابی زیستی دارد؛ زیرا ویژگی حیات در این سطح، پدیدار می شود. یاخته، پایین ترین سطح ساختاری است که همهٔ فعّالیت های زیستی در آن انجام می شود. همهٔ جانداران از یاخته تشکیل شده اند. بعضی جانداران، یک یاخته )جانداران تک یاخته ای( و بعضی دیگر، تعدادی یاخته )جانداران پریاخته ای( دارند. یاخته در همهٔ جانداران، واحد ساختاری و عملی حیات است. توانایی آنها در تقسیم شدن و تولید یاخته های جدید، اساس تولیدمثل، رشد و نمو و ترمیم موجودات پریاخته ای است. همهٔ یاخته ها ویژگی های مشترک دارند؛ مثلاً، همه غشایی دارند که عبور مواد را بین یاخته و محیط اطراف تنظیم می کند. اطّلاعات لازم برای زندگی یاخته در مولکول های دِنا ذخیره شده است

کانال تلگرامی ما شامل biology_10@ انیمیشن ، فیلم ، عکس ، پاورپوینت ، عکس و… جهت آموزش دقیق و جزع به جزع زیست شناسی می باشد ،همین حالا به ما بپیوندید

۲۵- پایدارترین سطح ساختاری که همه فعالیت زیستی در آن انجام می شود چه نام دارد ؟
یاخته
۲۶- ترمیم در کدام دسته از یاخته ها صورت می گیرد ؟
پر یاخته ای ها
۲۷- واحد ساختاری و عملی حیات چیست ؟
یاخته
۲۸- چند از ویژگی های مشترک تمام یاخته ها را ذکر کنید .
وجود راکیزه ، دنا و غشاء سلولی

کانال تلگرامی ما شامل biology_10@ انیمیشن ، فیلم ، عکس ، پاورپوینت ، عکس و… جهت آموزش دقیق و جزع به جزع زیست شناسی می باشد ،همین حالا به ما بپیوندید
۲۹- . اطّلاعات لازم برای زندگی یاخته در کجا ذخیره شده است ؟
دنا یا DNA
۳۰- اساس تولیدمثل، رشد و نمو و ترمیم موجودات پریاخته ای چیست ؟
توانایی یاخته ها ، در تقسیم شدن و تولید یاخته های جدید

کانال تلگرامی ما شامل biology_10@ انیمیشن ، فیلم ، عکس ، پاورپوینت ، عکس و… جهت آموزش دقیق و جزع به جزع زیست شناسی می باشد ،همین حالا به ما بپیوندید
۳۱- تنوع را در چند گونه از جاندارانی در اطراف خود نام ببرید .
گیاهان ، انواع حیوانات اهلی و وحشی
۳۲- زیست شناسان در قرن گذشته چگونه جانداران را بررسی می کردند ؟
بخش های مختلف بدن را جداگانه بررسی می کردند
۳۳- امروزه معلوم شده است که ارتباط های تنگاتنگی بین جانداران و……. همزیست با آنها وجود دارد .
ریزاندامگان (میکرو ارگانیسم ها)

کانال تلگرامی ما شامل biology_10@ انیمیشن ، فیلم ، عکس ، پاورپوینت ، عکس و… جهت آموزش دقیق و جزع به جزع زیست شناسی می باشد ،همین حالا به ما بپیوندید
۳۴- نوع بر هم کنش سلول های جانداران با ریزاندامگان چگونه است ؟
به صورت همزیست هستند .
۳۵- انبوهی از یافته ها دربارهٔ تأثیر ……. نامیده می شوند بر سلامت انسان، وجود دارد .
اجتماعات میکروبی( میکروبیوم )

کانال تلگرامی ما شامل biology_10@ انیمیشن ، فیلم ، عکس ، پاورپوینت ، عکس و… جهت آموزش دقیق و جزع به جزع زیست شناسی می باشد ،همین حالا به ما بپیوندید
۳۶- زیست شناسان در گذشته موفق به انجام چه کاری نشده اند ؟
نتوانسته اند تصویری جامع و کلّی از جانداران نشان دهند
۳۷- زیست شناسان در گذشته موفق به انجام چه کاری شده اند ؟
بسیاری از ساختارها و فرایندهای زنده را بشناسند

کانال تلگرامی ما ،شامل biology_10@ انیمیشن ، فیلم ، عکس ، پاورپوینت ، عکس و… جهت آموزش دقیق و جزع به جزع زیست شناسی می باشد ،همین حالا به ما بپیوندید
۳۸- پیچیدگی جانداران(به عنوان یک سامانه) در چه حالتی بیشتر حس می کنیم ؟
پیچیدگی این سامانه ها ( جانداران مختلف) را وقتی بیشتر مشاهده می کنیم که ارتباط جاندار و اجزای تشکیل دهندهٔ بدن آن را با محیط زیست بررسی کنیم .
۳۹- آیا آب صفات اتم های تشکیل دهنده اش ( اکسیژن و آب ) را نشان می دهد ؟
خیر ، بعد از تشکیل ملکول آب ، این ملکول ویژگی های جدیدی از خود به نمایش می گذارد
۴۰- آیا ویژگی های سامانه های پیچیده و مرکب را می توان فقط از طریق مطالعهٔ اجزای سازندهٔ آنها توضیح داد ؟
خیر

کانال تلگرامی ما شامل biology_10@ انیمیشن ، فیلم ، عکس ، پاورپوینت ، عکس و… جهت آموزش دقیق و جزع به جزع زیست شناسی می باشد ،همین حالا به ما بپیوندید
۴۱- چرا ویژگی های سامانه های پیچیده و مرکب را نمی توان فقط از طریق مطالعهٔ اجزای سازندهٔ آنها توضیح داد ؟
چون هر یاخته هم چیزی بیش از مجموع مولکول های تشکیل دهنده آن است و این موضوع در سطوح بافت، اندام، دستگاه و جاندار نیز صادق است که تا سطح زیست کره ادامه دارد .
۴۲- چه ویژگی هایی در تشکیل جاندار نقش موثر است ؟
۱- ارتباط بین اجزاء ۲- خود اجزاء در تشکیل جاندار، مؤثر است

کانال تلگرامی ما شامل biology_10@ انیمیشن ، فیلم ، عکس ، پاورپوینت ، عکس و… جهت آموزش دقیق و جزع به جزع زیست شناسی می باشد ،همین حالا به ما بپیوندید
۴۳- زیست شناسان امروزه برای درک بهتر سامانه های زیستی جزع نگری را انتخاب کرده اند یا کل نگری ؟ چرا ؟
زیست شناسان امروزی به این نتیجه رسیده اند که بهتر است برای درک سامانه های زنده، جزء نگری را کنار بگذارند و بیشتر » کُل نگری « کنند تا بتوانند ارتباط های درون آمیختهٔ درون این سامانه ها را کشف و آنها را در تصویری بزرگ تر و کامل تر مشاهده کنند؛ یعنی سعی می کنند هنگام بررسی یک موجود زنده، به همهٔ عوامل زنده و غیرزنده ای نیز توجه کنند که بر حیات آن اثر می گذارند.

کانال تلگرامی ما شامل biology_10@ انیمیشن ، فیلم ، عکس ، پاورپوینت ، عکس و… جهت آموزش دقیق و جزع به جزع زیست شناسی می باشد ،همین حالا به ما بپیوندید
۴۴- فواید کل نگری در سامانه های زیستی چیست ؟
کشف ارتباط درون آمیخته درون سامانه های زیستی و ساخت تصویری بزرگتر و کامل تر از آنها
۴۵- در کل نگری هنگام مطالعه یک موجود زنده به چه عواملی توجه می شود ؟
تاثیر مجموعه عوامل زنده و غیر زنده بر حیات موجود زنده

کانال تلگرامی ما شامل biology_10@ انیمیشن ، فیلم ، عکس ، پاورپوینت ، عکس و… جهت آموزش دقیق و جزع به جزع زیست شناسی می باشد ،همین حالا به ما بپیوندید
۴۶- نگرش ها ، روش ها و ابزار زیست شناسی پس از شناخت چه چیزی و در چه سالی تحقق یافت ؟
پس از شناخت ساختار مولکول دِنا )سال ۱۹۵۳) متحول شده است
۴۷- چه عواملی سبب نگرانی جامعه نسبت به زیست شناسان شده است ؟
پیشرفت های سریع علم زیست شناسی، به علت همکاری زیست شناسان با پژوهشگرانِ دیگر رشته های علوم تجربی و متخصصان فناوری، به ویژه مهندسی ژن شناسی )ژنتیک( و دست ورزی در ژن های جانداران و نیز فنون مورد استفاده در پزشکی، باعث ایجاد نگرانی هایی در جامعه شده است

کانال تلگرامی ما شامل biology_10@ انیمیشن ، فیلم ، عکس ، پاورپوینت ، عکس و… جهت آموزش دقیق و جزع به جزع زیست شناسی می باشد ،همین حالا به ما بپیوندید
۴۸- موضوعات مورد بحث در اخلاق زیستی که امروزه و به دنبال نگرانی جامعه شده است چیست ؟
محرمانه بودن اطلاعات ژنی )ژنتیک( و نیز اطلاعات پزشکی افراد، فناوری های ژن درمانی، تولید جانداران تراژن و حقوق جانوران از جملهٔ موضوع های اخلاق زیستی هستند.

کانال تلگرامی ما شامل biology_10@ انیمیشن ، فیلم ، عکس ، پاورپوینت ، عکس و… جهت آموزش دقیق و جزع به جزع زیست شناسی می باشد ،همین حالا به ما بپیوندید
۴۹- در گذشته چگونه یاخته ها را در زیر میکروسکوپ مشاهده می کردند ؟
آنها مجبور بودند که یاخته را در زیر میکروسکوپ بکشند
۵۰- تکامل در ساخت میکروسکوپ ها موجب پدید آمدن چه عواملی شده است ؟
امروزه می توان از اشیایی در حد چند آنگستروم تصویربرداری کرد. می توان جایگاه یاخته ها را درون بدن شناسایی کرد؛ حتی می توان مولکول هایی مانند پروتئین ها را در یاخته های زنده، شناسایی و ردیابی کرد.

کانال تلگرامی ما شامل biology_10@ انیمیشن ، فیلم ، عکس ، پاورپوینت ، عکس و… جهت آموزش دقیق و جزع به جزع زیست شناسی می باشد ،همین حالا به ما بپیوندید
۵۱- امروزه برای رسد بوم سازگاری حیوانات از چه مکانیمسی می توان بهره جست ؟
استفاده از ماهواره و فیلم برداری از آنها

کانال تلگرامی ما شامل biology_10@ انیمیشن ، فیلم ، عکس ، پاورپوینت ، عکس و… جهت آموزش دقیق و جزع به جزع زیست شناسی می باشد ،همین حالا به ما بپیوندید
۵۲- خدمات بوم سازگان چیست ؟
انسان، جزئی از شبکهٔ حیات است و لذا نمی تواند بی نیاز و جدا از موجودات زندهٔ دیگر و درتنهایی به زندگی ادامه دهد. به طورکلّی منابع و سودهایی را که مجموع موجودات زندهٔ هر بوم سازگان در بردارند، خدمات بوم سازگان می نامند.

کانال تلگرامی ما شامل biology_10@ انیمیشن ، فیلم ، عکس ، پاورپوینت ، عکس و… جهت آموزش دقیق و جزع به جزع زیست شناسی می باشد ،همین حالا به ما بپیوندید
۵۳- میزان خدمات هر بوم سازگان به چه چیزی بستگی دارد ؟
میزان تولیدکنندگان آن بوم سازگار بستگی دارد
۵۴- . پایدار کردن بوم سازگان ها به طوری که حتی در صورت تغییر اقلیم، تغییر چندانی در مقدار تولیدکنندگی آنها روی ندهد چه تاثیری بر کیفیت زندگی و خدمات بو سازگاری برای انسان دارد ؟
موجب ارتقای کیفیت زندگی انسان می شود

کانال تلگرامی ما شامل biology_10@ انیمیشن ، فیلم ، عکس ، پاورپوینت ، عکس و… جهت آموزش دقیق و جزع به جزع زیست شناسی می باشد ،همین حالا به ما بپیوندید
۵۵- عوامل تخریب و خشکی دریاچه ارمیه در سال های گذشته چه عواملی بوده است ؟
خشکسالی ٬ حفر بی حساب چاه های کشاورزی در اطراف آن، بی توجهی به قوانین طبیعت، احداث بزرگراه روی دریاچه، استفادهٔ غیرعلمی از آب های رودخانه هایی که به این دریاچه می ریزند و سدسازی در مسیر این رودها، از عوامل این خشکی هستند

کانال تلگرامی ما شامل biology_10@ انیمیشن ، فیلم ، عکس ، پاورپوینت ، عکس و… جهت آموزش دقیق و جزع به جزع زیست شناسی می باشد ،همین حالا به ما بپیوندید
۵۶- یکی از مسائل زیست محیطی در جهان چیست ؟
جنگل زدایی
۵۷- چنگل زدایی چیست ؟ و به چه دلیلی صورت می گیرد ؟
یعنی قطع درختان جنگل ها برای استفاده از چوب یا زمین جنگل
۵۸- عوارض حاصل از جنگل زدایی در سال های گذشته در ایران چه بوده است ؟
تغییر آب وهوا، کاهش تنوع زیستی و فرسایش خاک از آن جمله اند؛ مثلاً یکی از علت های وقوع سیل را در سال های اخیر، جنگل زدایی می دانند
۵۹- در سال ۲۰۳۰ چند درصد نیاز به سوخت در جهان افزایش می یابد ؟
حدود ۶۰ درصد

کانال تلگرامی ما شامل biology_10@ انیمیشن ، فیلم ، عکس ، پاورپوینت ، عکس و… جهت آموزش دقیق و جزع به جزع زیست شناسی می باشد ،همین حالا به ما بپیوندید
۶۰- در حال حاضر چند درصد از انرژی جهان از طریق منابع فسیلی تامین می شود ؟
در حدود سه چهارم
۶۱- عوارض استفاده از سوخت فسیلی چیست ؟
سوخت های فسیلی موجب افزایش کربن دی اکسید جوّ، آلودگی هوا و درنهایت باعث گرمایش زمین می شوند. از سوی دیگر، محیط زیست از استخراج سوخت های فسیلی و نیز از آلودگی های سوخت آنها آسیب می بیند

کانال تلگرامی ما شامل biology_10@ انیمیشن ، فیلم ، عکس ، پاورپوینت ، عکس و… جهت آموزش دقیق و جزع به جزع زیست شناسی می باشد ،همین حالا به ما بپیوندید
۶۲- چگونه می توان سلولز بیشتری تولید کرد ؟
انتخاب مصنوعی مصنوعی گیاهانی که مقدار بیشتری سلولز، تولید می کنند، مهندسی کردن ژن های این گیاهان برای رشد بیشتر با انرژی، آب و کود کمتر و فراهم کردن آنزیم های مهندسی شده برای تجزیهٔ بهتر سلولز، از آن جمله اند.
۶۳- گازوئیل و الکل زیستی در حال حاضر را از چه موادی تولید می کنند ؟
می توان از ضایعات چوب، تفاله های محصولات کشاورزی مانند نیشکر، غلات، همچنین روغن های گیاهان و سبزیجات، سوخت زیستی، مانند گازوئیل زیستی و الکل تولید کرد.

کانال تلگرامی ما شامل biology_10@ انیمیشن ، فیلم ، عکس ، پاورپوینت ، عکس و… جهت آموزش دقیق و جزع به جزع زیست شناسی می باشد ،همین حالا به ما بپیوندید
۶۴- پزشکی شخصی چیست ؟
به تازگی، روشی برای تشخیص و درمان بیماری ها در حال گسترش است که پزشکی شخصی نام دارد. پزشکان در پزشکی شخصی برای تشخیص و درمان بیماری ها به جای مشاهدهٔ حال بیمار، با بررسی اطلاعاتی که روی ژن های هر فرد وجود دارد، روش های درمانی و دارویی خاصِّ هر فرد را طراحی می کنند و به علاوه، از بیماری های ارثی او آگاه می شوند، بیماری هایی را که قرار است در آینده به آن مبتلا شود، پیش بینی می کنند و با اقدامات لازم، اثر آن را کاهش می دهند .

کانال تلگرامی ما شامل biology_10@ انیمیشن ، فیلم ، عکس ، پاورپوینت ، عکس و… جهت آموزش دقیق و جزع به جزع زیست شناسی می باشد ،همین حالا به ما بپیوندید

نکته مهم : اولین کانال تلگرامی مربوط به زیست شناسی سال دهم به آدرس biology_10@ نیز راه اندازی شده است . در این کانال شما تصاویر ، فیلم ، انیمیشن ، پاورپوینت ، کلیپ ،پی دی اف ، پوستر و… مربوط به سال دهم آماده شده است . شما می توانید در این کانال به صورت رایگان عضو شوید .

 

  • برای تولید این اثر ساعت ها وقت صرف شده است ، هر گونه کپی برداری و سوء استفاده حرام و خلاف قانون می باشد .

زیست – زیست سال دهم – زیست شناسی سال دهم – آموزش زیست – پایه زیست شناسی سال دهم – اولین وبلاگ زیست سال سال دهم – زیست ده – زیست دهم – زیست شناسی دهم – زیست دهم – زیست سال دهم – بهترین وبلاگ زیست شناسی – بهترین کانال زیست شناسی سال دهم – فلسفه زیست شناسی – زیست – زیست – زیست – کمک آموزششی زیست – بهترین روش خواندنن زیست – بهترین کانال زیست شناسی سال دهم – زیست نوین – زیست معلمان سال دهم – زیست شناسی دهمی ها – بهترین کانال زیست دهم – زیست – زیست – زیست – پروانه مونارک در کتاب سال دهم – فلسفه زیست شناسی – خوشمزه شناسی زیست – روش نوین در موزش زیست – زیست ۱۰ – بیولوژی سال دهم – بیولوژی ده – بیولوژی سال دهم – آسان ترین روش یادگیری زیست شناسی – سوالات زیست دهم – زیست شناسی سال دهم – کانال تلگرامی زیست – کانال تلگرامی زیست – آناتومی زیست دهم